Witamy serdecznie na stronie Studenckiego Towarzystwa Onkologicznego!

Liczba zachorowań na nowotwory stale wzrasta. Najważniejszymi i najbardziej skutecznymi sposobami na walkę z rakiem jest zapobieganie  i wczesne  wykrywanie  zmian  nowotworowych. Dlatego niezwykle ważne  jest  uświadamianie  społeczeństwa
o możliwościach i dostępnych programach prozdrowotnych, dzięki którym życie wielu chorych może zostać uratowane.


Misją Stowarzyszenia jest:
- szerzenie informacji i wiedzy o nowotworach złośliwych;
- propagowanie zdrowego stylu życia jako formy profilaktyki;
- rozbudowa systemu wsparcia i samopomocy dla pacjentów onkologicznych;
- ułatwienie dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych dla pacjentów z choroba nowotworową;
- stworzenie i wdrożenie programu oświaty dotyczącej profilaktyki przeciwnowotworowej.

Picture